Regulamin

Podsumowanie wybranych problemów i zmian przepisów prawnych 2017

2-3 grudnia 2017, Park Rekreacyjno - Biznesowy Las Woda, ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga

 

Organizatorem szkolenia jest Business Option s.c., partner Fundacji Adwokatury Polskiej.

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi:

a. 890 zł + VAT (1 094,70,00 zł brutto)- udział jednej osoby w dwóch dniach szkolenia bez noclegu,

b. 1090 zł + VAT (1 340,70 brutto) - udział jednej osoby w dwóch dniach szkolenia z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym,

c. 1190 zł + VAT (1 463,70 brutto) - udział jednej osoby w dwóch dniach szkolenia z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym 

2. Cena uczestnictwa obejmuje: prelekcję, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad oraz  zakwaterowanie na 1 noc i kolację (w przypadku opcji z noclegiem),

3. Cena nie zawiera kosztów dojazdu. 

4. Całe szkolenie obejmuje 12 godzin zegarowych, w tym 8 przypada na pierwszy dzień szkolenia, 4 godziny na drugi dzień szkolenia. 

5. W celu rejestracji na szkolenie należy wypełnić i wysłać elektroniczny formularz rejestracyjny lub pobrać formularz w pliku pdf, wypełnić i wysłać:   JLIB_HTML_CLOAKING .

6. Wysłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem: Business Option s.c. i zgodą Uczestnika na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy.

7. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu zostanie wysłane do Uczestnika w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania formularza zgłoszeniowego.

8. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

9. O przyjęciu na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Business Option s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w przypadku, gdy lista Uczestników jest już zamknięta.

10. Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać na rachunek Business Option s.c.:

                                                   23 1140 2004 0000 3102 7263 1204

11. Faktura VAT wystawiona zostanie Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty otrzymania płatności za szkolenie, wysłana e-mailem i/lub pocztą na adres wskazany w formularzu lub doręczona w trakcie szkolenia.

12. Uczestnik może odwołać udział w szkoleniu poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu e-mailem lub faxem do Organizatora.

13. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w szkoleniu w ciągu 10 dni przed terminem wydarzenia nie oznacza żadnych zobowiązań finansowych. Odwołanie uczestnictwa po tym terminie lub nie stawienie się na szkoleniu oznacza obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami. Decydująca jest data wpłynięcia pisemnej rezygnacji do Organizatora.

14. Business Option zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku nie dokonania przez Uczestnika płatności na warunkach określonych w pkt. 11.

15. Uczestnik może zgłosić na szkolenie inną osobę na swoje miejsce.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników, a także w przypadku przyczyn niezależnych od Organizatora.

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: