Kontakt

Fundacja Adwokatury Polskiej
Ul. Świętojerska 16
00-202 Warszawa
Tel. 022 621 44 12
JLIB_HTML_CLOAKING

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Nr KRS: 0000278556

REGON: 691963010
NIP: 526-174-95-21

ING Bank Śląski 22 1050 1038 1000 0022 1655 5975 

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: