Obwiązek doskonalenia zawodowego adwokatów

Versatile Layout

"Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 więcej...

Prawne i techniczne aspekty cyberprzestępczości oraz dowodów elektronicznych

Fundacja Adwokatury Polskiej wraz z Academy of European Law (ERA) zapraszają na szkolenie dotyczące prawnych i technicznych aspektów cyberprzestępczości oraz e-dowodów. Szkolenie odbędzie się dnia 11 czerwca 2016 r. (sobota) w Krakowie. Pierwsza część szkolenia będzie miała formę wykładów. Druga część szkolenia odbędzie się w formie warsztatów polegających na rozwiązywaniu praktycznych kazusów. Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych wykładowców.  Za udział w nim uczestnicy otrzymają punkty doskonalenia zawodowego. Szkolenie odbędzie się w języku angielskim.

więcej...

O Fundacji

Fundacja Adwokatury Polskiej powstała w 1990 r, jako inicjatywa, mająca na celu integrację środowiska adwokatów, poprzez organizację spotkań, seminariów czy sympozjów, wspieranie doskonalenia zawodowego adwokatów oraz aplikantów adwokackich poprzez dostarczanie szkoleń i literatury fachowej.

Fundacja Adwokatury Polskiej współpracuje z innymi organizacjami prawniczymi w kraju i zagranicą, wspomaga różne przedsięwzięcia i inicjatywy społeczne i wydawnicze upowszechniające prawo.

Home

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: